Ik geloof in de toegevoegde waarde van coaching voor young professionals. Zelfkennis opdoen door coaching helpt je te ontwikkelen vanuit zelfvertrouwen en authenticiteit.
_KRF4467.jpg

Voor HR professionals

Waarom coaching voor young professionals?

Het is een uitdaging om talentvolle young professionals aan boord te krijgen en te behouden. U wilt een aantrekkelijke werkgever zijn, waar pas afgestudeerden graag solliciteren en waar young professionals duurzaam en gemotiveerd aan het werk blijven. Het continu ontdekken, ontwikkelen en optimaliseren van uw getalenteerde medewerkers is hierbij een absolute noodzaak en kunst.

Coaching is een interventie die steeds vaker gebruikt wordt om getalenteerde medewerkers te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat coaching erg effectief is op een hoger management niveau (Jones et al, 2016), terwijl de toegevoegde waarde ervan in een vroeger stadium van de carrière juist ook groot is – zo bleek uit mijn eigen onderzoek naar de toegevoegde waarde van high potential coaching bij een Nederlandse multinational. High potential deelnemers van deze studie gaven aan meer inzicht te hebben gekregen in hun sterke kanten, hun impact op anderen en hun - vaak groei belemmerende - overtuigingen. Coaching op deze punten resulteerde aantoonbaar in meer effectieve professionals en in versnelde groei en toegenomen promoties van deze groep binnen het bedrijf.

Op basis van mijn persoonlijke ervaring en door de resultaten van mijn dissertatie onderzoek, geloof ik sterk in de toegevoegde waarde van coaching voor young professionals. Zelfkennis opdoen door coaching helpt hen zich te ontwikkelen vanuit zelfvertrouwen en authenticiteit. Zonder op te branden. Dit geeft meer plezier en succes, zowel privé als op het werk. Zeker wanneer ze deze zelfkennis al vroeg in hun carrière opdoen en daar de rest van hun carrière van kunnen profiteren. Het resultaat is een effectieve en gemotiveerde professional, die weet waar hij/zij heen wil.

Dit ontdekten al verschillende young professionals in binnen- en buitenland. Klanten die ik gecoacht heb zijn, onder andere, werkzaam bij universiteiten (PhD-studenten), zorginstellingen, consultancy bureaus, multinationals en de overheid.

Wanneer u interesse heeft of meer wilt weten over of uw medewerkers baat bij coaching kunnen hebben, neem dan contact op.

Dankzij Maaike heb ik meer inzicht in wat mij drijft in mijn werk, waar ik tegenaan loop en hoe ik daarmee aan de slag kan gaan en wat voor werk goed bij mij zou passen. Ik ben erg tevreden over haar coaching!
— Remco - Heartbeat Ventures
pexels-photo-380769.jpg

Wie is Maaike Taconis?

Over mij

Mijn achtergrond is internationaal en divers. Na een studie Scheikunde heb ik in verschillende sectoren gewerkt; van business analist in de chemische industrie tot manager bij een big four management consultancy. Vanuit mijn werk als management consultant ben ik veel betrokken geweest bij veranderprojecten in de zorg. Een belangrijke reden voor mij om me te ontwikkelen tot coach is dat ik het belang heb gezien van ‘de menselijke kant van verandering’ en hoe cruciaal het is om werknemers en professionals te betrekken bij het succesvol implementeren van verandering. Hier ligt mijn interesse en mijn kracht.

Om mijn expertise te vergroten, volgde ik daarom een zeer gedegen Masteropleiding Coaching in Oxford. Deze wetenschappelijke studie vormt de basis van mijn manier van werken en coach modellen met evidence-based methodieken. Ik baseer me onder andere op psychologische theorieën, zoals het humanisme, op theorieën van ‘adult learning’, zoals experimenteel leren en transformatief leren, en op concepten van de psychologische ontwikkeling van een mens, vertaald in het ontwikkelingsgericht coachen. 

 

hoe ga ik te werk?

Werkwijze

Wanneer u young professional coaching van mij overweegt, volgt eerst een vrijblijvende kennismaking tussen de coachee en mij. Doel hiervan is om onze verwachtingen ten aanzien van coaching te delen en na te gaan of we een click hebben.

Dan starten de coaching sessies. Een traject start veelal met een driegesprek tussen u of de leidinggevende, de coachee en mij. In dit gesprek stemmen wij doel en werkwijze naar behoefte met elkaar af. Een coach traject telt meestal vijf tot acht sessies, die we kunnen afronden met een driegesprek. Het kan waardevol zijn om tussentijds de coachee op te zoeken om zelf te horen wat de vorderingen en inzichten zijn.

 

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Tarieven

  • Het tarief voor coaching is € 150 per uur.

  • Een traject telt meestal vijf tot acht sessies.

  • Het is ook mogelijk om een tarief per traject af te spreken.

 

WAAR vindt COACHING plaats?

Wereldwijd

  • Ik coach in het Engels en Nederlands.

  • Coachen kan face-to-face, telefonisch of digitaal: via Skype of Facetime. Een vorm van e-coaching ervoeren young professionals die ik eerder coachte als prettig, omdat ze dan in hun eigen vertrouwde omgeving gecoacht worden op een moment dat het hen uitkomt.

  • Face-to-face coach ik in Nederland en België.

 

Ik ben aangesloten bij EMCC en Nobco,  beroepsverenigingen voor professionele coaches in Europa en Nederland. 

nobco-logo-voor-website.png
emcc-logo-voor-website.png