Privacyverklaring 

 

U wilt u ook online vrijelijk kunnen bewegen

U bezoekt mijn website www.maaiketaconis.com voor informatie over coaching. Bij nadere interesse meldt u zich aan voor de nieuwsbrief of u doet een aanvraag voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Mogelijk volgt daarna ook een begeleidingstraject (individueel of in groep). Daarbij laat u online sporen na en/of deelt u persoonlijke gegevens.

 

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming ben ik verplicht u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze is beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk, om het voor iedereen zo transparant en eenvoudig mogelijk te maken. 

 

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruik ik uw gegevens alleen voor dat doel. Als u een kennismakingsgesprek aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruik ik uw e-mailadres om contact met u op te nemen. De persoonlijke toelichting die u er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat u de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van Maaike Taconis Young Professional Coaching, worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over uw activiteiten op de website. Indien ik u ga begeleiden verwerk ik mogelijk ook gegevens omtrent uw competenties, interessegebieden, werkervaring, geslacht, geboortedatum- en plaats, ons gesprek en inhoud van onze communicatie en uw transactiegegevens. 

 

Waarom worden deze gegevens opgevraagd?

Om contact met u op te nemen en om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Ik gebruik uw naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden, contracten en facturen op te stellen en geld te innen. Ook gebruik ik ze om u te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die u per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Uw initialen gebruik ik ook voor logboeken die ik nodig heb voor het behalen van additionele certificering / accreditatie. Uw gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of u anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

 

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

 

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld boekhouding.

  • door het gebruik van software die noodzakelijk is om de business te doen, bijvoorbeeld MailChimp, Google, Dropbox, Squarespace. Partijen buiten de EU met wie op deze manier samenwerk Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

  • Om zakelijke partners met wie ik af en toe samenwerk (freelancers, testbureaus etc.) in staat te stellen hun werk goed uit te voeren.

Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de eerder genoemde doeleinden.

 

In kaart brengen website bezoek

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Algemene bezoekgegevens worden bijgehouden en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ik gebruik deze informatie ook om de werking van de website te verbeteren en gebruiksgemak te garanderen.

 

Uw gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Maaike Taconis Young Professional Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze doelen staan vermeld in deze privacyverklaring onder het kopje ‘Waarom worden deze gegevens opgevraagd?’.

 

Klopt er iets niet, wil u uw gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor u in orde. Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

Heeft u tips, vragen of andere feedback?

Neem dan contact op met Maaike Taconis: maaike@maaiketaconis.com

KvK nummer75707373

BTW nummer NL173767552B01

Henry Dunantlaan 87, 2614 GL Delft - NL 

 

Dank voor het lezen,

Maaike Taconis

Versie 6 september 2019